AKTUALITY

Podpora EU a MMR

05/05/2019 - admin

Na projekt „Soukromé jesle a školka Muglinov“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000608  byla poskytována finanční podpora z EU

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávajícího objektu, který v minulosti sloužil jako „hospoda“ na jesle a mateřskou školku. Objekt byl vybaven a bylo vybudováno dětské hřiště dle projektové dokumentace a žádosti o dotaci. V rámci dané lokality došlo k rozšíření kapacit o 20 míst. Stavba je řešena jako bezbariérová.

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo zvýšení nedostatečné kapacity v jeslích a doplňkově i MŠ celkově o 20  míst.

Výsledky projektu:  

– navýšení kapacity o 20 míst, z toho o 10 míst pro děti do 3 let věku
– bylo podpořeno 1 vzdělávací zařízení