Projekty

Registrační číslo projektu:      CZ.02.02.XX/00/22_002/0008089

Název projektu:                      Podpora mateřské školy BabySamien Little school

Harmonogram projektu:        1.5.2023 – 30.4.2025

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, spolupráce pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, tematická a komunitní setkávání v MŠ. 

Na výše uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

Dotace na úhradu energií z obvodu Slezská Ostrava

Tímto děkujeme statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava za poskytnutí dotace na úhradu energií v roce 2023.

Vzhledem k tomu, jak se v posledních letech zvedly náklady na elektřinu a plyn, nám tato podpora rozhodně pomohla a my si jí vážíme.

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava.

 Tým ŠM