Ceník

Mateřská škola

Pravidelná docházka * 6.30 – 17.006.30 – 12.30
pondělí až pátek 7.400,-Kč/měsíc**4.600,-Kč/měsíc
jeden den v týdnu2.200,-Kč/měsíc 1.400,-Kč/měsíc
dva dny v týdnu3.800,-Kč/měsíc 2.300,-Kč/měsíc
tři dny v týdnu5.200,-Kč/měsíc 3.200,-Kč/měsíc
čtyři dny v týdnu6.600,-Kč/měsíc 4.000,-Kč/měsíc

Souběžná sourozenecká docházka (mladší sourozenec) sleva 10% na školkovném.

Nepravidelná docházka

Nepravidelná docházka 6:30 – 17:00Cena bez stravy
Délka pobytu dle dohody 150,-Kč/hodina
Kreditová permanentka 50 hodin (platnost 1 měsíc) 4.400,- Kč

Cena stravy

Celodenní strava (svačinka, oběd, svačinka a pitný režim) 76,-Kč
Půldenní strava (svačinka, oběd a pitný režim) 60,-Kč
Svačinka16,-Kč

Stravné není zahrnuto v ceně školkovného.

*Ceny platí pro děti zapsané do Školky Mexiko. Nezahrnují stravné.

**Celotýdenní, celodenní docházka v sobě zahrnuje 1x týdně lekce bazénu (45 minut) a 1x týdně Pohybovky s Mexíkem (45 minut).

V ceně školkovného je zahrnutý pitný režim, pojištění dětí, 1x týdně logopedie, hudební kroužek a kroužek angličtiny, pravidelné akce podle školního vzdělávacího programu naší školky, výlety a vycházky, odměny pro děti, kreativní materiál, pravidelný vstup do infrasauny a solné jeskyně (1-2x týdně), kvalitní, zkušené pedagogy, chůvy, hračky a didaktické pomůcky, metodické materiály, hygienické potřeby (mýdlo, kapesníky, atd.), možnost konzultace s logopedkou či zajištění odborných pedagogicko-psychologických služeb.

Nevychozená docházka v případě nemoci či dovolené nelze převádět do dalších měsíců ani požadovat vrácení školného. Školkovné se platí v plné výši i v případě nemoci či dovolené.

Cena nezahrnuje lyžařský kurz, školu v přírodě či jiné kroužky než výše uvedené.

Ceny jsou platné pro školní rok 2023 – 2024.

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.

Zápis do školky probíhá celoročně, po předchozí domluvě.

Při nepravidelné docházce je nutné nahlásit docházku dítěte nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, aby bylo možno objednat stravu.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, v opačném případě bude oběd bez nároku hrazen jako spotřebovaný.

V případě celodenního pobytu je možno dítě vyzvednout a zase jej zpět přivést, během otevírací doby (nutná je domluva předem).

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

Fakturace platby školného probíhá pro nadcházející období školní docházky, fakturace stravného za již uplynulé období.

Platby školkovného i stravného by měly být na účet školky připsány vždy do jednoho týdne od zaslání vyúčtování nebo nejpozději do 10. dne v daném měsíci.
Číslo účtu: 272380617/0300 (do poznámky uvádějte jméno dítěte a účel platby -> např. školkovné nebo stravné za konkrétní měsíc, lze platit jako jednu platbu).