AKTUALITY

EU zaměstnanost

10/11/2022 - admin

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017320

Název projektu: Budování dětské skupiny – Mexiko II.

Informace o projektu

Adresa místa realizace: Bohumínská 37/158, Ostrava – Muglinov, PSČ 71200

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí

Forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Harmonogram projektu: budování od 1.6.2022 do 30.9.2022 (4 měsíce), provoz od 1.10.2022 do 30.9.2023 (12měsíců)

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi

Více informací: https://www.esfcr.cz/opz-plus