AKTUALITY

Zápis do MŠ 2023/2024

31/03/2023 - admin

Vážení rodiče,
zápis pro školní rok 2023/2024 proběhne v týdnu od 9.-12.5.2023 vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle 773 991 336.

Způsob podání žádosti o přijetí

Žádost mohou zákonní zástupci podat těmito způsoby:

− do datové schránky mateřské školy

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

− osobním podáním v mateřské škole

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti ve školce je nutná rezervace času pro individuální schůzku na telefonicky na čísle 773 991 336 nebo pro emailem skolkamexiko@gmail.com.

Žádosti můžete posílat již nyní. Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 15.5.2023. 

Dokumenty k zápisu do MŠ