Ceník

Dětská skupina

Pravidelná docházka * 7.00 – 15.007.00 – 12.00
pondělí až pátek 8.600,-Kč/měsíc5.200,-Kč/měsíc
jeden den v týdnu2.400,-Kč/měsíc 1.500,-Kč/měsíc
dva dny v týdnu4.400,-Kč/měsíc 2.600,-Kč/měsíc
tři dny v týdnu6.000,-Kč/měsíc 3.600,-Kč/měsíc
čtyři dny v týdnu7.600,-Kč/měsíc 4.700,-Kč/měsíc

Souběžná sourozenecká docházka (mladší sourozenec) sleva 10% na školkovném.

Nepravidelná docházka

Nepravidelná docházka 7:00 – 15:00Cena bez stravy
Délka pobytu dle dohody 150,-Kč/hodina
Kreditová permanentka 50 hodin (platnost 1 měsíc) 4.800,- Kč

Nepravidelná docházka se vztahuje pouze na děti zapsané do DS Mexiko.

Cena stravy

Celodenní strava (svačinka, oběd, svačinka a pitný režim) 76,-Kč
Půldenní strava (svačinka, oběd a pitný režim) 60,-Kč
Svačinka16,-Kč

Cena kroužků

Plavání s instruktory
3.600,-Kč/celoročně (120,-Kč/za lekci)
Pohybovky s Mexíkem2.800,-Kč/celoročně (100,-Kč/za lekci)

Stravné není zahrnuto v ceně školkovného.

*Ceny platí pro děti zapsané do DS Mexiko.

V ceně školného jsou každoročně zahrnuty některé kroužky, návštěvy solné jeskyně a infrasauny. Pro více informací ohledně aktuálních kroužků nás kontaktujte.

V ceně školkovného je zahrnutý pitný režim, pojištění dětí, pravidelné akce podle Plánu péče a výchovy naší DS, výlety a vycházky, odměny pro děti, kreativní materiál, pravidelný vstup do infrasauny a solné jeskyně (1-2x týdně). V ceně školného jsou každoročně zahrnuty některé kroužky. Pro více informací ohledně aktuálních kroužků nás kontaktujte.

Školné dále zahrnuje kvalitní, vzdělané pedagogy, pečující osoby, hračky a didaktické pomůcky, metodické materiály, hygienické potřeby, možnost konzultace s logopedkou či zajištění odborných pedagogicko-psychologických služeb.

Nevychozená docházka v případě nemoci či dovolené nelze převádět do dalších měsíců ani požadovat vrácení školného. Školkovné se platí v plné výši i v případě nemoci či dovolené.

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

Ceny jsou platné pro školní rok 2023 – 2024.

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.

Zápis do DS probíhá celoročně, po předchozí domluvě.

Při nepravidelné docházce je nutné nahlásit docházku dítěte nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, aby bylo možno objednat stravu.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, v opačném případě bude oběd bez nároku hrazen jako spotřebovaný.

V případě celodenního pobytu je možno dítě vyzvednout a zase jej zpět přivést, během otevírací doby (nutná je domluva předem).

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

Fakturace platby školného probíhá pro nadcházející období školní docházky, fakturace stravného za již uplynulé období.

Platby školkovného i stravného by měly být na účet DS připsány vždy do jednoho týdne od zaslání vyúčtování nebo nejpozději do 10. dne v daném měsíci.
Číslo účtu: 272380617/0300 (do poznámky uvádějte jméno dítěte a účel platby -> např. školkovné nebo stravné za konkrétní měsíc, lze platit jako jednu platbu).