CENÍK & PŘIHLÁŠKY

Evidenční list a dotazník potřebný k přihlášce naleznete níže na stránce

*Ceny platí pro děti zapsané do Školky Mexiko.

Platby školkovného i stravného by měly být na účet školky připsány vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
Číslo účtu: 272380617/0300 (jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do poznámky jeho jméno a účel platby -> např. školkovné nebo stravné). Zasílejte vždy dvě platby, zvlášť školkovné a zvlášť stravné z důvodu lepší kontroly.

Fakturace platby školného probíhá pro nadcházející období školní docházky. Fakturace stravného probíhá zpětně k předešlému měsíci (pouze však u dětí s pravidelnou docházkou).

V ceně je zahrnuta strava 3x denně, pitný režim, pojištění dětí, pravidelné akce podle školního vzdělávacího programu naší školky, výlety a vycházky, odměny pro děti, kreativní materiál, pravidelný vstup do infrasauny a solné jeskyně (1-2x týdně), kvalitní, zkušené pedagogy, profesionální chůvy, hračky a didaktické pomůcky, metodické materiály, hygienické potřeby (mýdlo, kapesníky, atd.), možnost konzultace s logopedkou či zajištění odborných pedagogicko-psychologických služeb.

Cena nezahrnuje lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě a kroužky.

V době hlídací služby je zajištěn pitný režim a přísun ovoce nebo zeleniny.

Ceny jsou platné pro školní rok 2019 – 2020.

Vyhrazujeme si změnu cen v průběhu školního roku.

Zápis do školky probíhá celoročně, po předchozí domluvě.

Při nepravidelné docházce je nutné nahlásit docházku dítěte nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, v opačném případě bude oběd bez nároku hrazen jako spotřebovaný.

V případě celodenního pobytu je možno dítě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty k přihlášení vašeho dítete do naší školky

Evidenční list dítěte a potvrzení od lékařeStáhnout
Dotazník pro rodičeStáhnout
Poprvé do školkyStáhnout